Hakkımızda

Misyon

Ülkemizdeki trafik, iş, tarım, ev, spor ve diğer kazalar, doğal afetler ve her türlü kazanın epidemiolojisi, demografisi, oluş nedenleri, koruma ve önleme, kazaya uğrayanların acil yardım, tedavi ve rehabilitasyonları konularında araştırma, eğitim ve uygulama yapmak, kaza ve acil yardım merkez ve dispanserleri kurmak, engelli kişiler için Kanuni, sosyal ve ekonomik düzenlemelerde bulunmak ve bu konularda topluma hizmet etmektir.

Vizyon

21. yüzyılın Bilimsel, sosyal ve teknolojik koşullarına uyumlu altyapı oluşturarak bilgiye, paylaşıma ve teknolojiye odaklı bir eğitim kültürü içerisinde Gazi Üniversitesi'nin ilgili kurumlarıyla beraber, kamu ve kamu yararına çalışan diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak araştırma ve uygulama yapmak, bilimsel toplantı, konferans, seminer düzenlemek ve bunlara katılmak, yayımlarda bulunmak, amacına uygun konularda ulusal ve uluslararası işbirliği sağlayarak kazaları araştırma ve önleme konusunda öncü bir Enstitü olmak.

Tarihçe

Gazi Üniversitesi Kazaları Araştırma ve Önleme enstitüsü 1983 yılında kurulmuştur. Enstitünün kuruluş amacı, 10 Nisan 1984 tarihinde 18368 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğinde şu şekilde tanımlanmıştır:

"Ülkemizdeki trafik, iş, tarım, ev, spor ve diğer kazalar, doğal afetler ve her tür kazanın epidemiolojisi, demografisi, oluş nedenleri, koruma ve önleme, kazaya uğrayanların acil yardım, tedavi ve rehabilitasyonları konularında araştırma, eğitim ve uygulama yapmak, gerekli kaza ve acil yardım merkez ve merkez dispanserleri kurmak, bu kuruluşlarla işbirliği yapmaktır. Sakat kişiler için kanuni, sosyal, ekonomik düzenlemelerde bulunmak, bunlar için gerekli araç gereç temini ve yapımında araştırma ve uygulama yapmak ve yukarıda sayılan hizmetlerle ilgili olarak her kademede eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama yapmak, bilimsel toplantı konferans seminer düzenlemek ve bunlara katılmak, yayımlarda bulunmak, amacına uygun konularda ulusal ve uluslar arası işbirliği sağlamak ve yukarıdaki konularda topluma hizmet etmektir."

Enstitüde kuruluşundan 1993 tarihine kadar İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Anabilim Dalı, Kazaların Demografisi ve Epidemiolojisi Anabilim Dalı, Acil yardım ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kazaların çevresel teknik araştırması Anabilim Dalı, Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı'nda yüksek lisans programlarında lisansüstü eğitim yapılmıştır. 1993 yılında sağlıkla ilgili ilk üç program Sağlık Bilimleri enstitüsüne, Mühendislikle ilgili olan diğer 2 program ise Fen Bilimleri enstitüsüne devredilmiştir. Kazaları araştırma ve önleme enstitüsü'nün bu tarihten itibaren öğrencisi bulunmamaktadır.